Erfaringskonferanse 2012

ERFARINGSKONFERANSE 2012

Den andre erfaringskonferansen i Program for skolebibliotekutvikling ble holdt tirsdag den 5. juni 2012.
Tittelen på konferansen var 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket'.

Den 5. juni 2012 var over 100 deltakere samlet i Kristiansand til den andre erfaringskonferansen i programmet. Dagen var variert, med utstillinger, foredrag og framlegg. De som ikke hadde anledning til å delta denne gangen, kan lese referatet, presentasjoner publikasjonen og foredrag fra konferansen.

Kåre Kverndokken er dosent i norskdidaktikk ved Høgskolen i Vestfold. På erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' som ble holdt i juni 2012, holdt han foredraget '101 måter å lese leseleksa på – om lesing, lesebestillinger og tekstvalg'.

Rektor ved Lye skule i Eigersund avsluttet sitt innlegg på erfaringskonferansen den 5. juni 2012 med å liste opp faktorer som Lye skule mener er viktige for å lykkes med et utviklingsprosjekt. System/organisering/orden, samt ressurser/prioritering er områder Lye skule har vektlagt som ressursskole 2011–2012.

Ellen Sundt, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, gikk den 1. juni over i pensjonistenes rekker. På erfaringskonferansen i Kristiansand den 5. juni fikk hun gave og velfortjente hyllest for et stort engasjement for skolebiblioteksaken gjennom mange år.

Som i fjor er det laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2011–2012 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' i Kristiansand den 5. juni, og delt ut til konferansedeltakerne. Andre interesserte kan laste publikasjonen ned som pdf.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000