'Skolebibliotekets pedagogiske rolle' - artikkel i Skolelederen 6/2011

Redaktør Tormod Smedstad i bladet Skolelederen deltok 07.06. i år på erfaringskonferansen 'Tekstmangfold og tilpasset opplæring i skole-biblioteket'. I juni-utgaven av bladet har han intervjuet faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling Siri Ingvaldsen, samt skolebibliotekar Ingrid Bie Helgesen og rektor Åge Johannesen fra Skåredalen skole i Haugesund.

Siri Ingvaldsen, faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling©Skolelederen

'Det er et viktig poeng at rektor skal være prosjektleder', sier Siri Ingvaldsen, og fortsetter:
- 'Vi ser at det skjer mye læring både på skolene og mellom skolene.
Informasjonskompetanse er et sentralt begrep i programmet. Informasjonskompetanse knyttet til kompetansemål i læreplanen for ulike fag på alle trinn'.

Skolebibliotekar Ingrid Bie Helgesen og rektor Åge Johannesen, Skåredalen skole, Haugesund©Skolelederen

'Rektor Åge Johannessen på Skåredalen skole forteller at de har en relativt ny skole, og at han allerede i planleggingsfasen av den nye skolen var bestemt på at biblioteket skulle få en sentral plass i bygget. Johannessen fant også raskt ut at skolebiblioteket måtte ha kompetent bemanning og være tilgengelig. De har derfor åpent og bemannet skolebibliotek hele dagen uka gjennom.'
..
'Det har vært et mål på Skåredalen å forankre skolebilioteket tydelig i de lokale læreplanene - og at det skal være en del av skolens pedagogiske utviklingsarbeid. Johannessen synes det er en bedre utnyttelse av skolens ressurser når det skjer et mer systematisk samarbeid mellom skllebibliotekarenog lærerne. ....'

Lenke:
> Skolelederen

Fil:
> Skolelederen nr 6/2011: Skolebibliotekets pedagogiske rolle (pdf)


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000