Erfaringskonferanse 2011

ERFARINGSKONFERANSE 2011

Den første erfaringskonferansen i Program for skolebibliotekutvikling ble holdt tirsdag den 7. juni 2011. Tittelen på konferansen var 'Tekstmangfold og tilpasset opplæring i skolebiblioteket'.

Siri Ingvaldsen, faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling©Skolelederen

Redaktør Tormod Smedstad i bladet Skolelederen deltok 07.06. i år på erfaringskonferansen 'Tekstmangfold og tilpasset opplæring i skole-biblioteket'. I juni-utgaven av bladet har han intervjuet faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling Siri Ingvaldsen, samt skolebibliotekar Ingrid Bie Helgesen og rektor Åge Johannesen fra Skåredalen skole i Haugesund.

Den 7. juni i år var over 90 deltakere samlet i Kristiansand til den første erfaringskonferansen i programmet. Dagen var variert, med utstillinger, foredrag og framlegg. De som ikke hadde anledning til å delta denne gangen, kan lese det publiserte referatet, publikasjonen og presentasjoner fra konferansen.

Det er laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler 2010-2011 i Program for skolebibliotekutvikling er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på erfaringskonferansen i Kristiansand den 7. juni, og delt ut til konferansedeltakerne. Publikasjonen foreligger også som pdf, som kan lastes ned fra nettsida her.

Slik åpna Skåredalen skole fra Haugesund sin videreformidling av erfaringer og betraktninger etter to år som prosjektskole. Sammen med to andre ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling la de fram prosjektene sine under konferansen 'Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket' den 07.06. 2011.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000