Avslutningskonferanse 2013

Den tredje erfaringskonferansen var samtidig avslutningskonferanse i Program for skolebibliotekutvikling.
Tittelen på konferansen var
'Undre og spørre, skape og dele ... Skolebiblioteket i undervisninga',
og den ble holdt på Universitetet i Agder, Kristiansand, 4.–5. juni 2013.

Den 4. og 5. juni 2013 var over 170 deltakere samlet i Kristiansand til avslutningskonferansen i Program for skolebibliotekutvikling. Konferansen hadde et variert innhold med utstillinger og framlegg fra ressursskolene i prosjektet, i tillegg til skolebibliotekrelaterte foredrag av eksterne foredragsholdere.

Som de to foregående årene er det i 2013 laget en publikasjon der prosjektene til de skolene som er ressursskoler i det siste året i programperioden er presentert. Publikasjonen ble på lagt fram på avslutningskonferansen for Program for skolebibliotekutvikling 4.– 5. juni i år, og delt ut til konferansedeltakerne.

Det er mer enn 170 påmeldte til avslutningskonferansen den 4. og 5. juni på Universitetet i Agder i Kristiansand. På konferansen vil den fireårige prosjektperioden i Program for skolebibliotekutvikling bli oppsummert, og de18 ressursskolene 2012–2013 vil dele sine erfaringer i form av utstillinger og foredrag.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SIN) deler hvert år ut en litteraturpris. I 2013 går prisen til forfatteren Lars Mæhle for hans barne-og ungdomsbøker. Prisen deles ut under avslutningskonferansen for Program for Skolebibliotekutvikling, onsdag 5. juni kl. 11.15, på Universitetet i Kristiansand.

I forbindelse med avslutningskonferansen er det laget en flyer der det på den ene siden er oppsummerende informasjon om Program for skolebibliotekutvikling og på den andre siden opplysninger om det nye nettstedet Informasjonskompetanse.no.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000