Samling for ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling

I Program for skolebibliotekutvikling fikk åtte av de skolene fra 2009 - 2010 som søkte om å fortsette prosjektene sine ett år til, innvilget søknadene. Disse regnes som ressursskoler som har prosjekter med stor overføringsverdi. Den 4. og 5. november 2010 hadde ressursskolene sin første samling i Kristiansand.

Bokhylle©Reinen skole

De skolene som er ressursskoler i 2010 - 2011, er:

SKOLE:       PROSJEKTTITTEL:
Bjarkøy skole
(1 – 10, 49 elever), Bjarkøy kommune, Troms
      Prosjekt ”Lesing uten pesing 2”
         
Borkedalen skole
(1 – 7, 364 elever), Lillesand kommune, Aust-Agder
      Prosjekt ”Klok med bok”
         
Bud barne- og ungdomsskule
(1 – 10, 190 elever), Fræna kommune, Møre og Romsdal
      Prosjekt ”Ein lærande skule – eit levande bibliotek”
         
Dingemoen skule
(1 – 7, 138 elever), Fjaler kommune, Sogn og Fjordane
      Prosjekt ”Fanga av tekst – i eit skulebibliotek med blikk for den einskilde sine behov”
         
Hafslund ungdomsskole
(8 – 10, 375 elever), Sarpsborg kommune, Østfold
      Prosjekt ”Mediatek(st)”
         
Holumskogen skole
(1 – 7, 372 elever), Nittedal kommune, Akershus
      Prosjekt ”Klok av bok, nett med vett”
         
Mørkved skole
(1 – 7, 300 elever), Ringsaker kommune, Hedmark
      Prosjekt ”Fra bibliotek til læringssenter”
         
Skåredalen skole
(1 – 10, 464 elever), Haugesund kommune, Rogaland
      Prosjekt ”Mange typer tekst: Et utvidet tekstbegrep – Søke – lete – finne – bruke informasjon”
         

Fil:

Samling for ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling 04. og 05.11. 2010


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000