Program for skolebibliotekutvikling – nye ledere av programmet

Fra og med 01.08.09 er universitetslektor Siri Ingvaldsen tilsatt som faglig leder og seniorrådgiver Anne Kari Slettan som prosjektkoordinator for det fireårige prosjektet ’Program for skolebibliotekutvikling’ ved Universitetet i Agder.

UiA skolebibliotek

De tar over etter Elisabeth Tallaksen Rafste, som har vært en dyktig og inspirerende koordinator og leder i oppstartfasen.

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

Siri Ingvaldsen kommer fra Røde Kors Nordisk United World College i Fjaler, der hun har vært bibliotekar og lærer. Hun har utdanning fra Statens bibliotek- og informasjonshøyskole og Universitetet i Bergen med hovedfag i historie. Siri Ingvaldsen har erfaring fra kulturadministrasjon, historiske prosjekt og prosjekt innen kultur- og skolesektoren, blant annet knyttet til pedagogisk bruk av bibliotek og utvikling av informasjonskompetanse i skolen.
Siri Ingvaldsen
siri.ingvaldsen@uia.no
Tlf: 38 14 20 16

Anne Kari Slettan, UiA

Anne Kari Slettan har allmennlærerutdanning fra Kristiansand Lærerhøgskole og hovedfag i kristenkomskunnskap fra Menighetsfakultetet. Hun har arbeidet som lærer i forskjellige skoleslag i 10 år. De siste 10 årene har hun vært ansatt på Høgskolen i Agder/Universitetet i Agder, og har erfaring fra studieadministrasjon og studieveiledning.

Anne Kari Slettan
anne.k.slettan@uia.no
Tlf: 38 14 11 75


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000