Nettstedene i Program for skolebibliotekutvikling etter august 2013

Nettstedet www.skolebibliotek.uia.no er ei videreføring av Utdanningsdirektoratets skolebiblioteknettsted på daværende Skolenettet. Det ble overtatt av Universitetet i Agder i forbindelse med oppstarten av Program for skolebibliotekutvikling i 2008. Programmet avvikles fra august 2013, men nettstedet vil fortsette som informasjonskanal om skolebibliotekspørsmål.

www.skolebibliotek.uia.no vil også framover gi informasjon om offentlige utredninger og dokumenter om skolebibliotek, planer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og informasjon om utdanningstilbud innen skolebibliotek/lesing/informasjonskompetanse fra Universitetet i Agder og andre tilbydere.

Nettstedet har planer, opplegg og omtaler av ulike skolebibliotekprosjekter som skoler fra 1.–10. trinn har planlagt og gjennomført i løpet av prosjektperioden.
Leserne vil også finne aktuelt stoff om ressurser, kurs og konferanser som gjelder pedagogisk bruk av bibliotek.

www.informasjonskompetanse.no er en nettbasert idésamling for systematisk opplæring i informasjonskompetanse (programområde 3 i Program for skolebibliotekutvikling). Nettstedet gir både eksempler på undervisningsopplegg som tar i bruk trykte og nettbaserte informasjonskilder i skolen og beskrivelser av gjennomførte prosjekt.
Også nettstedet www.informasjonskompetanse.no vil bli oppdatert i en periode framover.

Programområde 5 i Program for skolebibliotekutvikling sier at det etter programslutt skal gjennomføres en kartlegging som skal ha som mål å dokumentere måloppnåelsen i programmet og endringer i sektoren.
NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) startet dette arbeidet i juni 2013, og det er ventet at resultatet skal foreligge i mars 2014.

 

I redaksjonen for www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no er:

Anne Løvland, UiA
(ansvarlig redaktør)
Anne.lovland@uia.no

Inger Berg Wilhelmsen, UiA/Reinen skole, Tromsø
(nettredaktør)
inger.e.wilhelmsen@uia.no


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000