Hvor nyttige er nettressurser for skolene?

Forskerne som har utarbeidet NIFU-rapporten om evaluering av Program for skolebibliotekutvikling har skrevet en artikkel der de setter søkelyset på hvilken nytte programmets nettressurser har hatt for skolene. De ser tallene fra undersøkelsen i sammenheng med andre evalueringer som NIFU har foretatt.

Vi har gjengir nedenfor innledningen og avslutningen på artikkelen:

'Omtrent hver fjerde skolebibliotekar og skoleleder i 173 deltakerskoler vurderer nytten av idésamlingen for informasjonskompetanse og programmets nettsider som stor. Dette viser evalueringen av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 som nettopp er gjennomført av NIFU. Dette er et relativt høyt tall når vi vet at deler av ressursene ikke ble gjort tilgjengelige før ved slutten av programperioden.

.......

I forbindelse med andre evalueringer NIFU har foretatt har det vist seg gang på gang at skoler ikke bruker digitale ressurser i den grad man har forventet. Her har nytten vært større for administrative sider av skolehverdagen enn av de pedagogiske. Spørsmålet som har vært stilt er om dette er den mest optimale måten å spre didaktiske opplegg på? Kanskje er det andre virkemidler som i større grad tar hensyn til at enkelte skoleledere, lærere og skolebibliotekarer ikke opplever at direkte overføring av ”prefabrikerte” undervisnings-opplegg er en hensiktsmessig måte å drive skoleutvikling?

Pedagogisk nytte av nettsider i skolebibliotekutvikling er ikke noe denne evalueringen ga helt klare svar på. Det vi kan se antydninger til er at nettressursene har blitt opplevd som nyttige for skoler i den grad de har blitt brukt aktivt inn i direkte kontaktpunkter som kurs, samlinger og erfaringskonferanser. Dette siste punktet er derfor noe man kunne ha behov for å studere videre, ettersom ønsket om erfarings- og kunnskapsspredning står så sentralt i dagens skoledebatt både om skolebibliotekutvikling og skolebasert utvikling generelt.'

Lenker:
> Carlsten, Tone Cecilie og Sjaastad, Jørgen (2014) UiA's nettressurs for skolebibliotekutvikling – hvor nyttige er de for skolene?
> Carlsten, Tone Cecilie og Sjaastad, Jørgen (2014) Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. NIFU-rapport 4/2014.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000