Artikler og nyheter om programmet

Publikasjoner i Program for skolebibliotekutvikling:

     

Ressursskoler 2010–2011

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2010-2011

   

     

Ressursskoler 2011–2012

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012

   
     

Ressursskoler 2012–2013

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

   

Ressursskolene i Program for skolebibliotekutvikling har fått midler til utviklingsprosjekter i to år, og har forpliktet seg til å være modeller for andre skoler. Den 12. mars 2013 hadde de 19 skolene møte med prosjektledelsen der de la fram status for prosjektene så langt i det siste prosjektåret.

Vi les i matematikken på Krokane skule©Firdaposten.jpg

Denne veka er lesing og skulebibliotek i fokus i Flora. Torsdag den 17. januar er det inspirasjonskveld for den store leseaksjonen 'Flora les 2013', og fredag den 18. januar opnar Krokane skule og Brandsøy skule sine nye skulebibliotek. Og lesinga skal halde fram både lokalt og sentralt i lang tid framover!

Illustrasjon©Haukås skole

Skolene som har fått støtte til prosjekter i 2012–2013, skal delta på obligatoriske etterutdanningskurs med hele prosjektgruppa 2 ganger i løpet av året. Den første kursrunden ble holdt i september 2012. Programmene for kurs 2 er nå klare, på Flesland, i Tromsø og på Gardermoen i januar/februar 2013.

Program for skulebibliotekutvikling går no inn i sitt siste ordinære driftsår. Med prosjekt- og ressusskulane dette året har programmet hatt ca 200 eitt- og toårige prosjekt – i 173 skular, 105 kommunar og alle fylke. Om lag 1000 rektorar, lærarar og skulebibliotekarar har vore på obligatoriske etterutdanningskurs.

De skolene som utvikler skolebibliotekprosjekter over to år, kalles ressursskoler i programmet. Den 8. og 9. november 2012 var årets 19 ressursskoler samlet i to puljer til erfaringsdeling på Gardermoen. Skolene representerer barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og oppvekstsentra, - noen er små distriktskoler og noen er store sentrumsskoler.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000