Artikler og nyheter om programmet

Publikasjoner i Program for skolebibliotekutvikling:

     

Ressursskoler 2010–2011

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2010-2011

   

     

Ressursskoler 2011–2012

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012

   
     

Ressursskoler 2012–2013

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

   

Lesekonferansen 2012 om lesing, læring og vurdering går for seg i Stavanger den 25. og 26.03.2012. På konferansen deltar Program for skolebibliotekutvikling på ei lita utstilling med informasjon om programmet og utdeling av publikasjon om ressursskolene.

Det norske bibliotekmøtet 2012 ‘Biblioteket NÅ – en katalysator for kunnskap’ pågår i Stavanger i uke 12/2012. Program for skolebibliotekutvikling har egen stand under bibliotekmøtet, og deltar også i en paneldebatt om hvordan utdanningsinstitusjonene kan utruste skolebibliotekarene med den kompetanse moderne skolebibliotekarbeid krever.

Tirsdag den 5. juni 2012 inviterer Program for skolebibliotekutvikling til en dagskonferanse på Universitetet i Agder i Kristiansand. Det er de elleve ressursskolene i programmet som skal presentere prosjektene sine, og tittelen på konferansen er 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket'.

Den 15. og 16.02. 2012 er det årets andre samling med kurs for prosjektskolene fra de sør- og østnorske fylkene. I tillegg til foredrag, gruppearbeid og forfatterbesøk, vil noen av skolene presenterte prosjektene sine for hverandre. To ressursskoler vil også legge fram planer og erfaringer fra sine andreårsprosjekter.

Den 07. og 08.02.2012 er det ny samling med kurs for prosjektskolene fra de midt- og nordnorske fylkene. Samlinga vil inneholde foredrag, gruppearbeid, forfatter- og skolebesøk. Noen av de deltakende skolene vil også dele erfaringer og inspirasjon fra sine prosjekter med de andre deltakerne.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000