Artikler og nyheter om programmet

Publikasjoner i Program for skolebibliotekutvikling:

     

Ressursskoler 2010–2011

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2010-2011

   

     

Ressursskoler 2011–2012

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012

   
     

Ressursskoler 2012–2013

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

   

Program for skolebibliotekutvikling har nå tatt i bruk en ny kartfunksjon som viser alle skoler som har fått tildelinger til skolebibliotekprosjekter i periodene 2009–2010, 2010–2011 og 2011–2012.

Åsheim ungdomsskole, Trondheim

På kurssamlinga for de nord- og midtnorske skolene i Program for skolebibliotekutvikling, fortalte skolebibliotekar Magni Romfo fra prosjektet på Åsheim ungdomsskole i Trondheim. Som ressursskole skoleåret 2011–2012 hadde skolen særlig fokus på elever som leseambassadører.

Program for skulebibliotekutvikling sender ut nytt om programmet ca annankvar månad i skuleåret. Informasjonen går pr mail til skular, einskildpersonar og andre samarbeidspartnarar. Utsendingane ligg òg på nettsidene her. Ynskjer du å stå på e-postlista, kan du sende mail til: skolebibliotek[at]uia.no

Den 25. og 25.09. 2012 holdes de første kursdagene for prosjektskolene fra de sør- og østnorske fylkene. I tillegg til foredrag og gruppearbeid, vil noen av tidligere års prosjektskoler og ressursskoler presentere prosjektene sine.

Utsnitt4_av_Landskap_med_ankomster©Alf-Kaare_Berg

Den 20. og 21.09. 2012 holdes de første kursdagene for prosjektskolene fra de midt- og nordnorske fylkene. I tillegg til foredrag og gruppearbeid, vil noen av tidligere års prosjektskoler og ressursskoler presentere prosjektene sine.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000