Artikler og nyheter om programmet

Publikasjoner i Program for skolebibliotekutvikling:

     

Ressursskoler 2010–2011

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2010-2011

   

     

Ressursskoler 2011–2012

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012

   
     

Ressursskoler 2012–2013

Last ned eller bestill papirutgave:
Publikasjon om ressursskoleprosjekter i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013

   

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

Søndag 17.08.14 åpnet IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions)-konferansen i Lyon i Frankrike. Deltakere fra hele verden for å diskutere bibliotek- og informasjonsspørsmål. Temaet for årets konferanse er «Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge».

Forskerne som har utarbeidet NIFU-rapporten om evaluering av Program for skolebibliotekutvikling har skrevet en artikkel der de setter søkelyset på hvilken nytte programmets nettressurser har hatt for skolene. De ser tallene fra undersøkelsen i sammenheng med andre evalueringer som NIFU har foretatt.

Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluert Program for skolebibliotek (2009–2013). Rapporten, som ble offentliggjort i dag, viser at programmet har hatt stor verdi for skolene som deltok, men at det fremdeles er store utfordringer når det gjelder nasjonal satsing på skolebibliotek.

Faglig leder Siri Ingvaldsen og prosjektleder Anne Kari Slettan, Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013

Siri Ingvaldsen og Anne Kari Slettan, som var henholdsvis faglig leder og prosjektkoordinator i Program for skolebibliotekutvikling, har i det siste nummeret av bladet Skolebiblioteket skrevet en omtale av de som har vært veiledere i programperioden 2009–2013.

Nettstedet www.skolebibliotek.uia.no er ei videreføring av Utdanningsdirektoratets skolebiblioteknettsted på daværende Skolenettet. Det ble overtatt av Universitetet i Agder i forbindelse med oppstarten av Program for skolebibliotekutvikling i 2008. Programmet avvikles fra august 2013, men nettstedet vil fortsette som informasjonskanal om skolebibliotekspørsmål.


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000