Program for skolebibliotekutvikling

Programmet har vært en statlig satsing for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing. Flere lærere har fått kunnskap om skolebibliotek og hvordan det kan brukes aktivt i undervisningen.

Høsten 2013 utarbeidet styringsgruppa i Program for skolebibliotekutvikling sluttrapport om prosjektet.
NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) la den 17.03.14 fram rapporten som har evaluert prosjektet og kartlagt måloppnåelsen.

Universitetet i Agder har vært ansvarlige for Program for skolebibliotekutvikling, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Programmet har gått over fire år, med oppstart i 2009 og avslutning i august i 2013.
Hvert skoleår år i de fire prosjektårene har det vært delt ut mellom fem og sju millioner kroner til praksisnære prosjekter i grunnskolen (se oversikt i høyre kolonne).
Skolene kunne søke om midler til å utvikle sine skolebibliotek til arenaer for læring og danning med hovedvekt på lesestimulering/leseopplæring og undervisning i informasjonskompetanse.

De skolene som fikk midler, fikk det for ett år of fikk status som prosjektskoler. Ved neste utlysing fikk noen av skolene innvilget søknad om videreutvikling av prosjektet ett år til. Disse skolene ble ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling, og forpliktet seg til å være modeller ved å dele sine planer og erfaringer med andre skoler.

Ressursskolenes prosjekter er blitt presentert gjennom foredrag og utstillinger på erfaringskonferansene 'Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket' (7. juni 2011) og 'Lærelyst og leseglede i skolebiblioteket' (5. juni 2012).
En tilsvarende og avsluttende konferanse – 'Undre og spørre, skape og dele… Skolebiblioteket i undervisninga' – ble holdt i Kristiansand den 4. og 5. juni 2013.

I forbindelse med konferansene ble det gitt ut publikasjoner med fyldig presentasjon av ressursskoleprosjektene.
I samsvar med bestillingen fra Utdanningsdirektoratet ble det i prosjektperioden for Program for skolebibliotekutvikling utviklet en nettbasert idésamling for opplæring i informasjonskompetanse knyttet til kompetansemål i læreplanene for ulike fag på alle trinn i skoleløpet.
Dette nettstedet Informasjonskompetanse.no ble lansert i januar 2013. Det inneholder idéer til undervisningsopplegg, eksempler på gjennomførte prosjekt, nettoppdrag, lenker til aktuelle ressurser samt hypertekstfortellingen 'Hvor er Alexa'. Informasjonskompetanse.no omfatter også en progresjonstrapp med henvisninger til relevante kompetansemål og læringsressurser, samt forslag til læringsmål innen informasjonskompetanse.

Program for skolebibliotekutvikling ble avviklet høsten 2013.
Utdanningsdirektoratet har bestemt at nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og Informasjonskompetanse.no drives videre og oppdateres ut 2014.

 

Kontaktpersoner

Anne Løvland
Instituttleder UiA
anne.lovland[at]uia.no
tlf: 38 14 20 13

Inger Berg Wilhelmsen
Nettredaktør
inger.e.wilhelmsen[at]uia.no


 

RSS-feed fra denne siden

 
Tildelinger 2009–2010

Prosjektskoler: 34
Fylker: 14
Beløp: kr 4 933 200

 
Tildelinger 2010–2011

Prosjektskoler: 40
Fylker: 17
Beløp: kr 4 531 500
Ressursskoler: 8
Fylker: 8
Beløp: kr 1 007 500
Samlet tildeling 2009–2010:
kr 5 539 000

 
Tildelinger 2011–2012

Prosjektskoler: 51
Fylker: 17
Beløp: kr 5 373 000
Ressursskoler: 10
Fylker: 7
Beløp: kr 1 085 000
Samlet tildeling 2010–2011:
kr 6 458 000

 
Tildelinger 2012–2013

Prosjektskoler: 51
Fylker: 15
Beløp: kr 4 918 000
Ressursskoler: 19
Fylker: 13
Beløp: kr 2 278 000
Samlet tildeling 2012–2013:
kr 7 196 000