Videregående opplæring

Eksempler på bruk av skolebiblioteket i undervisningen basert på kompetansemål på videregående opplæring.

Samlingen inneholder eksempler på bruk av skolebibliotek i fagene norsk,samfunnsfag og naturfag. Utgangspunktet for eksemplene er læreplanens kompetansemål i fagene på 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og på 1. og 2. trinn i videregående opplæring. Her er det eksempler fra både studieforberedende- og yrkesforberedende utdanningsprogram.

Last ned alle eksemplene i norsk, samfunnsfag og naturfag for videregående opplæring (pdf)

 

Norsk

Samfunnsfag
Naturfag