2. trinn

Eksempler på bruk av skolebiblioteket i undervisningen basert på kompetansemål på 2. trinn.

Samlingen inneholder eksempler på bruk av skolebibliotek i fagene norsk,samfunnsfag og naturfag. Utgangspunktet for eksemplene er læreplanens kompetansemål i fagene på 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og på 1. og 2. trinn i videregående opplæring. Her er det eksempler fra både studieforberedende- og yrkesforberedende studieretninger.

Last ned: Alle eksemplene i norsk og naturfag på 2. trinn (pdf)

Norsk
 
Naturfag