10. trinn

Eksempler på bruk av skolebiblioteket i undervisningen basert på kompetansemål på 10. trinn.

Samlingen inneholder eksempler på bruk av skolebibliotek i fagene norsk,samfunnsfag og naturfag. Utgangspunktet for eksemplene er læreplanens kompetansemål i fagene på 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og på 1. og 2. trinn i videregående opplæring. Her er det eksepler fra både studieforberedende- og yrkesforberedende studieretninger.

Last ned alle eksemplene i norsk, samfunnsfag og naturfag på 10. trinn (pdf)

 

Norsk

Samfunnsfag
Naturfag