Eksempelsamling

Idé, inspirasjon, informasjon - eksempler på bruk av skolebibliotek i undervisningen etter Kunnskapsløftet.

Samlingen av eksempler er laget ved Universitetet i Agder på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Måenatt©Alf-Kaare Berg

Den gjelder hele det 13-årige skoleløpet og er utviklet i samsvar med Kunnskapsløftet.
Målgruppen er lærere og skolebibliotekarer.

Samlingen inneholder eksempler på bruk av skolebibliotek i fagene norsk, samfunnsfag og naturfag. Utgangspunktet for eksemplene er læreplanens kompetansemål i fagene på 2., 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og på 1. og 2. trinn i videregående opplæring.

I tillegg inneholder samlingen et par eksempler på hvordan kommuner, fylkeskommuner og skoler kan organisere og administrere skolebibliotekene på en hensiktsmessig måte.

Alle illustrasjoner er © Alf-Kaare Berg.