Programmet for erfaringskonferansen 2011 i Program for skulebibliotekutvikling er klart

Programmet for erfaringskonferansen som skal haldast den 7. juni 2011, er no klart. Forskar Astrid Roe frå Universitetet i Oslo skal snakke om gutar og lesing, og fleire av ressurskulane dette året vil dele erfaringar og idear dei har samla i det andre året av prosjektperioden.

Universitetet i Agder

'Tekstmangfald og tilpassa opplæring i skulebiblioteket'

Erfaringskonferanse 2011 i

Program for skulebibliotekutvikling

Stad: Universitetet i Agder, Gimlemoen, Kristiansand
   
Tid: 7. juni 2011, kl 09.00 - 15.30
   

PROGRAM

   
09.00 - 09.15 Opning ved rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder
   
09.15 - 09.45 ”Utviklingsprosjekta i Program for skulebibliotekutvikling”
ved Siri Ingvaldsen, fagleg leiar.
   
09.45 - 10.00 Pause
   
10.00 - 10.45 “Gutar og lesing” v/Astrid Roe, forskar ved Institutt for
lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
Ho har sidan 1998 arbeidd som forskar tilknytta lesedelen
i PISA-prosjektet og har også hatt ansvar for utvikling av dei
nasjonale prøvane i lesing.
   
10.45 - 11.00 Pause
   
11.00 - 11.45 ”Klok av bok, nett med vett” ved skulebibliotekar Marit Strømsøe,
Holumskogen skole.
Prosjekt: Rettleidd lesing av fagtekst og undervisning i
kvalitetssikra nettbruk for 4. klassesteg, mentorskule.
   
11.45 - 12.45 Lunsj
   
12.45 - 13.30 ”Mange typar tekst – søke, leite, finne, bruke informasjon”
ved skulebibliotekar Ingrid Bie Helgesen, Skåredalen skole.
Prosjekt: Fagleg og kritisk lesing på 8. – 10. klassesteg,
progresjonsplan for utvikling av læringsstrategiar 1. – 10.
klassesteg.
   
13.30 - 14.00 Kaffipause og tid til å sjå på utstilling om ressursskulane i
myldrehallen
   
14.00 - 14.30 ”Å organisere tid og ressursar til skulebibliotek – rektors rolle”
ved rektor Susanne Lavik, Borkedalen skole og rektor
Arnstein Nærlie, Mørkved skole.
   
14.30 -15.15 ”Fanga av tekst – i eit skulebibliotek med blikk for den einskilde
sine behov” ved rektor Kari H. Nistad, Dingemoen skule.
Prosjekt: Lesing av ulike typar fagtekst, skulebiblioteket i
tilpassa opplæring.
   
15.15 - 15.30 Avslutning

 

Fil:
> Erfaringskonferansen 2011: Program (pdf)
> Erfaringskonferansen 2011: Informasjon og påmelding


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole