Om nettstedet

Velkommen til www.skolebibliotek.uia.no!

Universitetet i Agder overtok i 2008 ansvaret for skolebiblioteksidene på Skolenettet. Artikler fra Skolenettet ble flyttet over til UiAs nettsted og organisert på nytt der.

Samme år utpekte Utdanningsdirektoratet UiA til ressurssenter for skolebibliotek, og universitetet fikk ansvar for Program for skolebibliotekutvikling, som startet opp i 2009.

Skolebiblioteknettstedet fikk dermed også en viktig oppgave som informasjonskanal for programmet.

Målgruppen vår er alle som er interessert i skolebibliotek, med særlig vekt på lærere, bibliotekarer, skoleeiere og saksbehandlere innen feltet.

Nettstedet inneholder blant annet offentlige utredninger og dokumenter om skolebibliotek, planer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå og informasjon om utdanningstilbud innen skolebibliotek og læremidler.
Det bringer også aktuelt stoff om prosjekter, kurs og konferanser som gjelder pedagogisk bruk av bibliotek. I tillegg gir det oppdatert informasjon om det som skjer i Program for skolebibliotekutvikling.

Program for skolebibliotekutvikling avvikles fra august 2013, men nettstedet fortsetter som informasjonskanal om skolebibliotekspørsmål.

 

Ansvarlig redaktør:
Anne Løvland
Instituttleder UiA
anne.lovland[at]uia.no

Nettredaktør:
Inger Berg Wilhelmsen, UiA
inger.e.wilhelmsen(at)uia.no

 

 

 

GJØR SKRIFTA STØRRE ELLER MINDRE


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole