Bibliotekstatistikk 2011 – rapportering for skolebibliotek

Nasjonalbiblioteket har fra 2010 ansvar for å samle inn og publisere statistikk fra skolebiblioteksektoren. Nasjonalbiblioteket har sendt ut brev med brukernavn og passord til bibliotek som skal registrere statistikk for 2011. Innleveringsfristen er 7. mars for grunnskoler og 13. mars for videregående skoler.

Det er i år innført elektroniske kontroller i skjemaene. De elektroniske kontrollene sammenlikner data en forsøker å registrere, med tilsvarende data for 2010. Ved store endringer kommer det opp et varsel. Hvis tallet en forsøkte å registrere er feil, så retter en det. Hvis tallet er riktig, så legger en inn en kort kommentar i kommentarfeltet som kommer til syne. Skjemasiden vil da la seg lagre, og en kan gå videre i registreringen. Det er innført to nye spørsmål i skolenes skjemaer om administrasjon av utlån av pensumbøker. For øvrig er det ingen endringer.

Frister for registrering av statistikk for 2011:

 

  • Videregående skoler: 7. mars 2012
  • Grunnskoler: 13. mars 2012

 

Lenker:
> Nasjonalbiblioteket: Innloggingsside for bibliotekstatistikk
> Nasjonalbiblioteket: Bibliotekstatistikk 2011 - rapportering for skolebibliotek


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole