Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Den 04.11. 2014 starter IBBY Norge på sin årlige høstturné. Tre dyktige forelesere reiser landet rundt og forteller om årets bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker til bibliotekarer, lærere, bokhandlere og andre litteraturformidlere.

www.informasjonskompetanse.no

Program for skulebibliotekutvikling vil ikkje bli vidareført i si noverande form, men gledeleg nok får dei to nettstadene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no framleis statleg finansiering.

Onsdag 10. september 2014 var det åpning av det nye skolebiblioteket på Moan skole i Nordreisa (Troms fylke). Moan skole har i mange år hatt et nært samarbeid med Nordreisa bibliotek og bokbussen, og folkebiblioteket har vært en sentral samarbeidspartner i skolens utvikling av eget bibliotek.

Kapittel er Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Kapittel 14 (17.–24.09.) skal handle om hvordan oljen former den måten vi mennesker lever og tenker. Åsne Hestnes, avdelingsleder for bibliotek på Dønski vgs, tidligere leder av NBF Skole og i redaksjonsgruppa for www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no, er en av innlederne på seminaret 'Det utadvendte biblioteket'.

Den Europeiske språkdagen

Den Europeiske språkdagen er initiert av Europarådet og har vært markert siden 2001.I forbindelse med Språkdagen 2014 lyser Fremmedspråksenteret ut en språkdagkonkurranse for elever fra barne-, ungdoms- og videregående skoler.
Siden det i år er 200 år siden Norge fikk sin første grunnlov, har konkurransen nettopp grunnloven som tema.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole