Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Hvert år, i novembermånedens mørke, inviterer Foreningen Norden skoler, bibliotek, lokallag og institusjoner i hele Norden til Nordisk bibliotekuke. Den 18. nordiske bibliotekuka finner sted i tida 10.- 16. november 2014, og har 'Troll i Norden' som tema. Formålet med uka er å gi den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og å formidle nordiske litteratur til barn, unge og voksne i hele Norden.

Nynorsksenteret

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i barnehagen og i grunnopplæringa (frå barneskulen til og med vidaregåande skule). På nettstaden til senteret er det samla ei stor mengd ressursar, opplegg og tips til bruk i læringsarbeidet i alle fag.

Med ei årlig avisuke ønsker Avis i skolen ønsker å inspirere til leselyst, engasjement og samfunnsforståelse. Skolene får tilgang til gode læringsressurser på nett og på papir. Bestillingsfristen for å få tilsendt materiell er gått ut, men de digitale ressursene kan lastes ned fra nettet og brukes hele året.

Haugaland vgs©skolebiblioteket

Haugaland videregående skole i Haugesund startet dette skoleåret med Leseprosjektet – LES. Prosjektet går ut på at alle de 830 elevene ved skolen bruker de første 20 minuttene av skoledagen til å lese i en bok, blader, magasiner etc. NRK Rogaland viste i Dagsrevyen21 tirsdag 30.09.14 innslag fra prosjektet.

Lesehest i skolebiblioteket©Nordre Modum skole

Nordre Modum ungdomsskole var en av deltakerskolene i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013. Skolens mål for deltakelse i prosjektet var å gi gi elevene leselyst og leseglede, og med det utviklingsmuligheter for alle. Prosjektet har både gitt faglige resultater og videre satsing i Modum kommune!


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole