Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Norsk bibliotekforening (NBF) gir ut bladet Bibliotekforum. Bladet har bl a som oppgave å sette søkelys på bibliotekpolitikk og på bibliotekenes rolle i samfunnet. Nummer 4/2014, som har tema 'Barn, ungdom og bibliotek', er nylig lagt ut i sin helhet på NBS's nettside.

Nettavisen Nyheter i bilder er beregnet på barn og voksne som har problemer med å lese vanlig tekst. Nyheter i bilder har grafiske tegn og symboler som skal gjøre teksten og bildene tilgjengelig for alle. Lettlestavisa Klar Tale gir ut den nye nettavisen, som ble lansert i midten av oktober 2014.

Nasjonella Skolbiblioteksgruppen i Sverige vil gjennom prisen 'Årets skolebibliotek' gjøre oppmerksom på gode eksempler på svenske skolebibliotek. I år gikk denne utmerkelsen til Centrumskolan Växjö, som gjennom nettsidene og i ulike delingstjenester viser et rikt og variert læringsmiljø der skolebiblioteket står i sentrum.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som styrker skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside som holder skolebibliotekinteresserte oppdatert.

Skolebibliotekarer og lærere oppfordres til å sende inn forslag på norsklærere som inspirerer og motiverer sine omgivelser, utviser kreativitet og pedagogiske evner alene og sammen med andre, og gjennom sin innsats er med på å utvikle norskfaget i skolen. Innleveringsfristen er 13.11. 2014.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole