Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Regjeringa har startet et nettsted for innlegg og diskusjon om regjeringens politikk: Samarbeidforarbeid.no. Her er en egen avdeling om frafallet i videregående skole. Bør skolebiblioteket på banen i denne debatten?

Den 15. og 16.02. 2010 er det samling med kurs for prosjektskolene fra de midt- og nordnorske fylkene. I tillegg til foredrag og gruppearbeid vil skolene presenterte prosjektene sine for hverandre.

Lørdag den 6. februar ble Leseåret 2010 offisielt åpnet av kulturminister Anniken Huitfeldt. Åpningen skjedde på Oslo City med en rekke forfattere, musikere og andre kunstnere på scenen.

UiA skolebibliotek

Universitetet i Agder har fått i oppdrag gjennom Utdanningsdirektoratet å iverksette Program for skolebibliotekutvikling. Programmet er en statlig satsing for å utvikle skolebiblioteket i grunnskolen til læringsarena i alle fag og på tvers av fag. Satsingen omfatter også tiltak for økt kompetanse i pedagogisk bruk av biblioteket i skolen.

Universitetet i Agder overtok i 2008 ansvaret for skolebiblioteksidene på skolenettet. Artiklene fra skolenettet ble flyttet over til UiAs nettsted og organisert på nytt der. Samme år utpekte Utdanningsdirektoratet UiA til ressurssenter for skolebibliotek, og universitetet fikk ansvar for Program for skolebibliotekutvikling. Skolebiblioteknettstedet fikk dermed også en viktig oppgave som informasjonskanal for programmet.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole