Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
Nationella Skolbiblioteksgruppen

Nationella Skolbiblioteksgruppen i Sverige (NSG) har gjennomført en undersøkelse av hva som er beskrevet og forsket på rundt 'Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket'. Rapporten er den første i sitt slag i Sverige.

Leselystaksjonen 2010

I forbindelse med leselystaksjonen som arrangeres fra 17. september og ut oktober i år, kan elevene på 6. og 7. trinn glede seg.
Som i fjor kan elevene velge seg en gratis pocketbok fra en samling spesialtrykte bøker i bokhandelen.

Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane (faglig leder for Program for skolebibliotekutvikling 2009–2013)

Fagleg leiar for Program for skulebibliotekutvikling, Siri Ingvaldsen, heldt i dag eit innlegg på Det 72.norske bibliotekmøtet på Hamar. Seminaret vart arrangert av Norsk bibliotekforeining avdeling skule.

ABM-utvikling lyser nå ut 3 millioner til tiltak i Leseåret. Hovedmålgruppen for leseåret 2010 er voksne som leser lite. Vi merker oss særlig satsingsområdet 'Unge voksne - motvirke frafall i den videregående skolen'

UiA skolebibliotek

Vi minner om at søknadsfristen for prosjektmidlar frå Program for skulebibliotekutvikling er 15. mars 2010.
Søknaden må sendast via skuleeigar, som vurderer den opp mot eventuelle søknader frå andre skular.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole