Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Foreningen !les mottar nå påmeldinger til årets leselystaksjon for ungdom mellom 13 og 16 år, tXt-aksjonen ’Frå sans og samling’.
Dette er Norges største leselystaksjon, som i år arrangeres for 13. år på rad.

Foreningen !les inviterer til neste skoleårs leselystaksjon for videregående skole - Rein tekst 2010-2011. Materiellet er gratis for alle som melder seg på innen fristen 22.06., forutsatt at de er villig til å svare på en spørreundersøkelse i etterkant av aksjonen.

Program for skolebibliotekutvikling

Årets søknader viser stor bredde, både med hensyn til tema, geografi og skolestørrelse. Søknadsvurderingen vil være avsluttet ca 10. mai, og de skolene som får innvilget sine søknader vil få melding om dette straks etterpå.

Kunne du tenke deg å lese en digital utgave av 'Synnøve Solbakken', Knausgårds 'Ute av verden' eller 'Metode- og oppgaveskriving for studenter' av Dalland? I Bokhylla.no finner du et tverrsnitt av den norske litteraturen digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Blogg Leseåret 2010

På Verdens bokdag den 23.04. startet ABM-utvikling en blogg for Leseåret 2010. Denne bloggen er tenkt som et redskap til infom rmasjon og inspirasjon til alle de som deltar i satsinga på leseløftet fram mot 2014.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole