Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
Lars Mæhle©Samlaget

Forfatteren Lars Mæhle ble den 27. mai kåret til årets vinner av ungdommens egen litteraturpris: Uprisen. Utdelinga foregikk under Litteraturfestivalen på Lillehammer, og Mæhle fikk prisen for boka ’Landet under isen’.

Leselystaksjonen

Med Leselystaksjonen 2010 har initiativtakerne som mål å etablere landets største og fremste leselystaksjon for barn. De ønsker å fokusere på positiv leseopplevelse, der elevenes mestring og forståelse av teksten står sentralt. Aksjonen skal fremme boka og lesegleden, og er åpen for alle barneskoler i landet. Ny påmeldingsfristen er fredag 25. juni 2010.

Bok til alle

Fra og med 2010 er Bok til alle en del av Leselystaksjonen. Dette er en sammenslåing av Aksjon leselyst og Bok til alle. Leselystaksjonen vil i 2010 starte 17. september og vare ut oktober måned. Siste frist for å melde seg på er 15. juni.

Barnebokkritikk.no

Nettstedet Barnebokkritikk har omtale av to nye fagbøker i norsk spesielt beregnet på ungdomstrinnet og videregående skole. Ifølge anmelderen er disse bøkene hver på sin måte interessante innspill til diskusjonen rundt norskfagets framtidige innhold og metoder.

UiA skolebibliotek

Universitetet i Agder har nå fordelt over fem millioner kroner til 48 grunnskoler i landet. Pengene skal brukes til å styrke elevenes leseferdigheter i alle fag og med skolebiblioteket som innfallsvinkel.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole