Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
'Lesing i skolebiblioteket' (utsnitt)

Før skolestart har alle grunnskoler i landet fått tilsendt heftet ’Lesing i skolebiblioteket’. Dette heftet er det siste i veiledningsmateriellet ’Lesing er…’. Det er gitt ut av Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og utarbeidet i samarbeid med Program for skolebibliotekutvikling, Universitetet i Agder.

UiA skolebibliotek

Universitetet i Agder har nå fordelt over fem millioner kroner til 48 grunnskoler i landet. Pengene skal brukes til å styrke elevenes leseferdigheter i alle fag og med skolebiblioteket som innfallsvinkel.

UiA_logo

Styret for Universitetet i Agder har 19. mai i år vedtatt at universitetet skal tilby bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap fra høsten 2011. Fra høsten 2010 er det mulig å ta 90 studiepoeng innen skolebibliotekkunnskap, som skal utgjøre fordypningen i bachelorprogrammet.

UiA_logo

Skolebibliotekkunnskap 3 (informasjonskompetanse og leseutvikling) starter som påbyggingsstudium høsten 2010. Søknadsfristen er nå utvidet fram til studiestart 20. august 2010.

Norsk bibliotekforening

I august begynner tusenvis av barn på skolen. Som foreldre er vi opptatt av at barna våre går på skoler som fremmer læring, samarbeid og kreativitet. En god skole skal ha et godt bibliotek fordi det er et viktig bidrag til skolens pedagogiske utvikling og dermed til våre barns skolehverdag.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole