Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
Boka Fugl av Lisa Aisato

Foredraget presenterte eksempler på praksis fra skolen som viste ulike måter å jobbe med litteratur på. Foredragsholderne Anne Håland og Bente Stausland Skartveit har lang erfaring fra skolen og er i dag knyttet til Lesesenteret i Stavanger..

Per Thomas Andersen (UiO) på lesekonferanse 2015

Innledningsforedrag på lesekonferansen ble holdt av Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo. 'Tradisjonskunnskap er nyttig, men ikke tilstrekkelig, og den litterære evnen, de litterære mekanismer er grunnleggende for menneskers kognisjon', sa han. Grunnleggende erfaringer lagrer seg i hjernen som en liten fortelling, en kildefortelling, som brukes til å forstå den menneskelige bevisstheten.

– litteraturens nytteverdi i skolen’ er tittelen på Lesesenterets årlige nasjonale konferanse om lesing som arrangeres i Stavanger 23.–24. mars 2015. De 280 deltakerne vil få møte foredragsholdere som både inspirerer og kommer med nye spørsmålsstillinger om litteratur i dagens skole og i samfunnet forøvrig.

Skolebibliotekarforeningen i Norge (SiN) er en interesseorganisasjon som har som formål skolebibliotekets plass i skolen. SiN gir ut bladet Skolebiblioteket fire ganger i året. Bladet inneholder artikler og tips til lesing og arbeid i skolebiblioteket. Foreningen har også en nettside og en Facebookside med oppdatert informasjon.

detektor.no

Deichmanske bibliotek har sendt ut informasjon om at det er besluttet at de digitale tjenestene Detektor og Skoleverkstedet fra Deichmanske bibliotek skal avvikles. Begrunnelsen er at tjenestene er basert på utdaterte tekniske løsninger, og at det er tidkrevende og tungvint å vedlikeholde innholdet.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole