Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
Bokslukerprisen

Bokslukerprisen er en gratis og nasjonal leselystaksjon for barneskolen i regi av Foreningen !les! Elever på 6. trinn har stemt frem sine favoritter på bakgrunn av utdrag fra en antologi med tekstutdrag fra 10 bøker for målgruppen. Selve Bokslukerprisen deles ut på Verdens bokdag torsdag 23.04.15 på Nobels Fredssenter i Oslo.

Skolebiblioteket, Spangereid skole

Spangereid skole i Lindesnes kommune sto sentralt da NBF Skole i samarbeid med NBF Agder og Kompetansesenter Sør arrangerte dagsseminar med tema skolebibliotek. Seminaret samlet nesten 100 deltakere, i hovedsak fra Agderfylkene og Rogaland. Både fylkes-, folke- og skolebibliotek var representert, i tillegg til noen skoleledere og andre med interesse innenfor dette viktige feltet.

'Uan bøker kom eg til å ganga nord og ned - litteraturens nytteverdi i skolen' var tittelen på konferansen som Lesesenteret arrangerte i Stavanger i slutten av mars i år. Senteret legger nå ut presentasjoner fra foredragene.

UiA_logo

Universitetet i Agder (UiA) tilbyr Bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap som nettbasert deltidsstudium over minst tre år. For skoleåret 2015–2016 tilbyr UiA også Skolebibliotekkunnskap 2: Barne- og ungdomslitteratur som nettbasert deltidsstudium. Studiene i skolebibliotekkunnskap er gratis ut over ordinær semesteravgift. Søknadsfrist: 15. april 2015.

Spangereid skole er en av vinnerne av Leseprisen 2015@Lesesenteret

Leseprisen 2015 ble delt ut på Lesesenterets nasjonale lesekonferanse den 24.03.15. Prisen går til Loen barnehage i Loen i Stryn kommune, Spangereid skole i Spangereid i Lindesnes kommune og Haugaland videregående skole i Haugesund. De tre vinnerne har utmerket seg spesielt i sitt helhetlig arbeid med lesing.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole