Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

En ny lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. ble vedtatt av Stortinget 15.12. 2014. Loven medfører plikter som bl a skoler og bibliotek må følge ved utlån og visning av filmer, og vil sannsynligvis tre i kraft 1. juli 2015. I brev til alle skoler vises det til Medietilsynets nettsider for mer informasjon.

Forfatteren Gro Dahle ble tildelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris 2015 under en tilstelning under Litteraturfestivalen på Lillehammer 28.mai 2015. Gro Dahle er en svært allsidig forfatter som opererer innen flere ulike sjangrer – lyrikk, sakprosa, billedbøker, barnebøker, noveller mv. Hun får prisen for sine barne- og billedbøker.

Dramatisering av Pulverheksa©Loen barnehage

Loen barnehage var en av vinnerne av Leseprisen 2015. Denne barnehagen har lagt til rette for et godt språkmiljø ved å bruke bøkene til mer enn høytlesing. I artikkelen 'Då lesegleda kom svevande på ein sopelime' forteller Loen barnehage om hvilken betydning arbeidet med bøker har hatt for språkmiljøet.

Foreningen !les inviterer alle 1. og 2. klasselærere til å melde seg på et nytt prosjekt kalt Leseskogen. På Leseskogen.no vil det ligge boktips og forslag til metoder for å jobbe med litteratur på en engasjerende måte, både i klasserommet og i skolebiblioteket. Leseskogen starter høsten 2015, og påmeldingsfristen er 15. juni.

Foreningen !les

Bokslukerprisener foreningens aksjon for 6. trinn i barneskolen.Aksjon tXt er leseaksjonen for ungdomsskolen, og Rein tekst er for videregående skole. Aksjonsmateriellet er gratisog består bl a av klassesett, plakater, lydbok og lærerveiledning. Målet med leseaksjonene er å øke engasjementet for lesing og interesse for litteratur blant elevene.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole