Utdanningsdirektoratet har utpekt Universitetet i Agder til ressurssenter for skolebibliotek. Velkommen til nettstedet vårt!

 

Program for skolebibliotekutvikling

Program for skolebibliotek-
utvikling var en statlig 4-årig
satsing (2009–2013) for å
styrke skolebiblioteket som
arena for læring og lesing.

 
 
Skolebibliotekressurser
Lenker, dokumenter, artik-
ler, bøker, elektroniske
ressurser og informasjon
som er relevant for
skolebibliotek.
 
 
Erfaringskonferanser
Ressursskoler i programmet
presenterte i program-
perioden sine erfaringer med
bruk av skolebiblioteket som pedagogisk verktøy på en
årlig skolebibliotek-
konferanse.
 
 
Eksempelsamling
'Idé, inspirasjon,
informasjon - eksempler
på bruk av skolebibliotek i
undervisningen etter
Kunnskapsløftet'.
Denne samlingen er laget
ved Universitetet i Agder
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
 
 
Om nettstedet:
- innhold
- redaksjon
- kontaktinformasjon
 

RSS-feed


01.02. 2017:

Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første halvdel av 2017.
Nettstedet, www.skolebibliotek.uia.no, vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.

Ved skolestart i år lanserte Foreningen !les Leseskogen. Det er en leseaksjon rettet mot elever på 1. og 2. trinn og deres foresatte og lærere. Målet med aksjonen er at barna skal ha positive og hyggelige leseopplevelser de første skoleårene.
Skoleåret i Leseskogen er begynt, men det er fremdeles mulig å melde seg på!

Lesesenteret ønsker å finne fram til gode eksempler på gjennomførte opplegg som viser at alle lærere er leselærere. Med Leseprisen 2016 vil de motivere barnehager og skoler til å satse på leseaktiviteter spesielt rettet mot svake lesere. Det vil bli delt ut en pris, men prosjekt fra både barnehage, grunnskole og vgs kan sendes inn og vil bli vurdert.

Skolestart1©Tromsø bibliotek og byarkiv

I disse dager har spente 6- og 7-åringer sin første skoledag, og mange lærere og skolebibliotekarer er på utkikk etter bøker som egner seg til høytlesing og egen fordypning for de nye elevene.
Her er noen tips til aktuelle bilde- og høytlesingsbøker:

Norsk Bibliotekforening sendte den 26.05. ut følgende pressemelding:
Den 26. august 2015 vil Norge for første gang få sin egen bibliotekdag. Dagen skal løfte frem alle typer bibliotek over hele landet. Norsk Bibliotekforening er initiativtaker.

Den 1. juni åpner folkebibliotek over hele landet sommerens lesekampanjer for barn. De går ut på at elever (i barneskolen) leser et visst antall bøker (eller så mange de klarer) i løpet av sommerferien. Kampanjene er litt ulike, men alle gir barna ulike former for oppmerksomhet knyttet til lesingen, og alle avsluttes ved skolestart.


Fontstørrelser
 
 
Universitetet i Agder
 
 
Kunnskapsdepartementet
 
 
Utdanningsdirektoratet
 
 
 
 
Naturfagsenteret
 
 
IKT-senteret
 
 
Lesesenteret
 
 
Skrivesenteret.no
 
 
Nynorsksenteret
 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 
 
 
 
Skolebibliotekarforeningen i Norge
 
 
Norsk bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening
 
 
Norsk bibliotekforening avdeling skole
NBF avdeling skole